Vikenti Komitski01 WorkS

Sometimes From a Different Angle Things Look Quite The Same

2009 /

smt__1431949557_92.227.232.1

 

Това, което не се вижда е, че работата се състои не от един ъгъл и неговото отражение, а от два ъгъла (фрагменти от наличното пространство) и дигитално възпроизвеждане на единия от тях, инсталирано в срещуположния. Резултатът е наслагване на идентични образи, различни обекти, архитектура и не-физическо пространство. Това, което се вижда е, че между всички съставни части има визуално припокриване, но всяка една е със собствена функция и значение. Те са обвързани в определена зависимост, която създава логиката на инсталацията, почти като в математическа система. Мониторът не може да бъде инсталиран в никоя друга галерия, както и ъгълът, останал без видеозапис, няма начин да отпадне от работата. Размяната на местата е съмнително достоверна и разликите между “един и три” обекта са замъглени, обаче има едно дребно отклонение – ъгълът се вижда от различен ъгъл. Било е необходимо минимално изместване на посоката, за да се появи думата “почти” в заглавието. Илюзията за леко повдигане на подовата настилка е напълно достатъчна, за да се заподозре следващото потенциално действие – подът може да се отлепи с едно движение и галерията да се обърне с тавана надолу. Понякога от различен ъгъл… е съвсем точен художествен превод на заглавието на изложбата и кураторската концепция, която изследва какво се случва в последно време с контактите между реалността и произведението на изкуството. Границите между тях отдавна не съществуват, но по-интересното е, че все по-често е възможно двете да се заместват взаимно, особено за поколението, чиито мисловни единици се измерват в байтове.

Даниела Радева


04 Register

/ close


 • H

 • I

 • J

 • K

 • L

 • M

 • N

 • O

 • P

 • Q

 • R


 • T

 • U

 • V